Symposium: Citoyenneté critique et active – La démocratie n’est pas un héritage

Dëse Symposium gëtt am Kader vun der Qualitéitssécherung organiséiert, fir sech ënnerteneen iwwer Ressourcen, Erfarungswäerter an Uwendungen an der Alldagsaarbecht mat Jugendlechen auszetauschen.

ZILER:

Netzwierker op- an ausbauen

Nei Iddien erschaffen an e Bléck an d’Zukunft werfen

 

REFERENTEN:

Philippe MARCHAL

Gabi RAPP

Aurélia BENVENUTO

Moritz SCHWERTHELM

Djuna BERNARD

Eric WADLÉ

Cathy KIRSCH

4MOTION

Christelle KODISCHE

Quang SON LE

WEINI?
12. Juli 2017
09.00 – 17.00 Auer

WOU?
Centre de jeunesse Marienthal
Rue de Keispelt
L-7411Marienthal

ASCHREIWUNG bis de 25. Juni 2017

Per E-mail:                         formationcontinue@snj.lu

Per Fax:                              464186

Per Onlineformulaire:         http://www.snj.public.lu/fr/symposium-citoyennete-critique-et-active

Per Post:                            Service National de la Jeunesse Ressources Jeunesse

                                          138, boulevard de la Pétrusse

                                          L-2330 Luxembourg