BUILD UP STOCKAGE 2

Den 03. Mee 2017, ass d’Informatiounsversammlung fir den Atelier Build up a Zesummenaarbecht mam IFSB zu Beetebuerg.

Den Institut de formation sectoriel du bâtiment, IFSB, bitt Jonken d’ Méiglechkeet a den Alldag vum Bausecteur eranzeluussen a verschidde Bauberuffer kennenzeléieren. D'Aktivatiounswoch ass vum 8-12 Mee 2017 am Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment.

Je no Interessi, kënne d’Participanten no der Aktivatiounswoch ënnerstëtzt ginn e Stage bei enger Entreprise ze maachen, konkret um Chantier Stockage matschaffen oder un enger Formatioun Deel huelen am Kader vum IFSB, respektive hir Démarchen fir hire perséinleche, schouleschen oder beruffleche Projet weiderféieren...

Wien?
-       Tëscht 16-29 Joer hunn
-       Weder voll Zäit a der Schoul, nach an engem Aarbechtsverhältnis sinn
-       Disponibel sinn a der Woch vum 08-12/05/2017  vun 8-16h30 (Transport Aller/Retour abegraff)
-       “Fräi- wëll – ech” sech wëllen engagéieren
-       Eng gülteg Sozialversëcherung, gülteg Carte d’identité, gültege Permis de Séjour hunn

Wéi?

-          De 3.05.2017 um 8h45 un der Informatiounsversammlung Deel huelen um IFSB

Wéini?

-          Vum 08-12.05.2017 am IFSB, um Krakelshaff zu Beetebuerg

Virdeeler?

-       Uleedung duerch Experten

-       Ausprobéieren, seng Stäerkte erausfannen a bäiléieren

-       Aktiv sinn an e Schratt virukommen

-       Formatiounen a nei Kontakter

Kontakt, Informatioun an Aschreiwung:

-       Romi Werner 621 377 574 - romaine.werner@snj.lu